ការចាក់ប្រាក់កំរៃជើងសារ

នៅពេលអ្នកជាសមាជិករបស់យើងអ្នកនឹងទទួលបានកាន់តែច្រើនដោយលេងជាមួយយើង។ រាល់ការភ្នាល់ដែលអ្នកដាក់អ្នកមានកំរៃជើងសារភ្នាល់ 1% ។

ប្រាក់កំរៃជើងសាររបស់អ្នកត្រូវបានគណនាដោយផ្ទាល់ដូច្នេះអ្នកអាចដកប្រាក់បានគ្រប់ពេល។ ឈ្នះឬចាញ់អ្នកនឹងមានប្រាក់កំរៃជើងសាររបស់អ្នកជានិច្ច។

មិនប្រាកដថាតើវាត្រូវបានគណនាយ៉ាងដូចម្តេច? សូមពិនិត្យមើលតារាងខាងក្រោម៖

ចំនួន ចំនួនទឹកប្រាក់ភ្នាល់ជាក់ស្តែង ការភ្នាល់ប្រាក់កំរៃជើងសារ 1%
1 USD 100 USD 1
2 USD 500 USD 5
3 USD 1,000 USD 10
4 USD 2,000 USD 20
5 USD 4,000 USD 40
6 USD 8,000 USD 80

តើអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់កំរៃជើងសារយ៉ាងដូចម្តេច?

មានវិធី ២ យ៉ាងដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសដើម្បីទទួលបានមុខងាររបស់អ្នក៖

  • ជម្រើសទី ១ – ការចាក់ប្រាក់កំរៃជើងសារត្រូវបានគណនាក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែងដូច្នេះវាត្រូវបានបន្ថែមទៅក្នុងសមតុល្យរបស់អ្នករាល់ពេលដែលហ្គេមត្រូវបានបញ្ចប់។ អ្នកអាចដកប្រាក់ចេញពីសមតុល្យរបស់អ្នកតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌរបស់យើងគ្រប់ពេល
  • ជម្រើសទី ២ – ប្រាក់កំរៃជើងសារត្រូវបន្ថែមម្តងរៀងរាល់សប្តាហ៍

ល័ក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការភ្នាល់ប្រាក់កំរៃជើងសារ

  • ប្រាក់កំរៃជើងសារ 1% គឺមានសុពលភាពសំរាប់តែហ្គេមកាស៊ីណូចែកចាយបន្តផ្ទាល់តែប៉ុណ្ណោះ
  • ប្រាក់កំរៃជើងសារ 1% អាចរកបាននៅលើ 12Macau, 12Vegas, 118club, Ace39 និង iBet789
  • កន្លែងភ្នាល់លើអ្នកផ្តល់សេវាកម្មហ្គេមឬគេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលមិនបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រាក់កំរៃជើងសារ 1% ទេ