Tiền Thưởng

Như đối tác iGaming tốt nhất của bạn, Lucky2U đang tung ra một chương trình khuyến mãi mới. Giới hiệu bạn bè để trở thành một thành viên mới của Lucky2U được nộp tiền vào lần đầu tiên. Cả hai bạn sẽ nhận được một chương trình tiền thưởng 100% lên đến USD 100!

Để tham gia giới thiệu Bạn Bè Nhận Ngay Tiền Thưởng :

Xin vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ của chúng tôi và cung cấp số tài khoản của người bạn giới thiệu để nhận tiền thưởng Giới Thiệu Bạn Bè. Một khi yêu cầu của bạn đã được xác nhận, tiền thưởng sẽ được nộp vào tài khoản của bạn sau khi bạn của bạn đã nộp tiền đặt cọc vào tài khoản và nhận tiền thuổng ban đầu của chúng tôi và phải được đáp ứng mức cược doanh thu qua 1 lần yêu cầu ( số tiền nộp + số tiền thưởng).

Các điều khoản và điều kiện:

  • 100% Tiền Thưởng Giới Thiệu Bạn Bè chỉ được áp dụng khi người bạn giới thiệu phải được trở thành thành viên mới của chúng tôi,nhận tiền thưởng ban đầu và phải đạt được mức cược yều cầu gấp 1 lần của số tiền ( đặt cọc + số tiền thưởng)
  • Để yêu cầu tiền thưởng giới thiệu bạn bè , bắt buộc quý khách liên hệ với nhân viên Hỗ trợ khách hàng tại Lucky2U với số tài khoản của bạn;
  • Mỗi thành viên được nhận thưởng giới thiệu bạn bè đến trang web của chúng tôi chỉ nhận được một lần;
  • Để đủ điều kiện nhận tiền thưởng, thành viên mới tham gia của công ty phải nộp tiền vào tối thiểu USD 10 hoặc tương đương bằng đồng tiền của họ lựa chọn;
  • Các số tham chiếu có thể yêu cầu / số tiền thưởng của bạn chỉ nhận được một lần sau khi các thành viên mới đã thực hiện ký quỹ và đáp ứng yêu cầu mức cược 1x (tiền gửi + tiền thưởng) 

   Ví dụ : Yêu cầu 1x Mức cược (tiền gửi + tiền thưởng):
   – Người được giới thiệu nộp tiền đặt cọc vào: USD 10
   – Thưởng (100%): USD 10
   – 1x Mức cược yêu Cầu: USD 20

  • Tiền thưởng tối đa cho một thành viên được lên đến là USD 100 hoặc tương đương bằng đồng tiền của họ lựa chọn;
  • Số tiền đặt cọc và tiền thưởng phải cược qua 42 lần trước khi thực hiện rút tiền ;Ví dụ doanh thu yêu cầu cược :
   – Số tiền đặt cọc: USD 100
   – Số tiền thưởng: USD 100
   – Số tiền đặt cọc + Số tiền thưởng: USD 200
   – Số lần cược: USD 200 * 42
   – yêu cầu số tiền phải cược qua: 8400

 

 • Nếu trước khi rút tiền khách hàng chưa đạt mức cược yêu cầu qua 42x doanh thu, tiền thưởng và thắng cược sẽ bị hủy bỏ và tịch thu;
 • Chương trình khuyến mại này chỉ có thể được áp dụng một lần cho mỗi tài khoản, địa chỉ nhà, địa chỉ IP và thiết bị.
 • Tiền thưởng chỉ nhầm cho mục đích đặt cược và không thể rút tiền ra. Chỉ có thể rút trong tiền thắng của điểm thưởng,
 • Tại thời điểm rút ra tiền mặt, số tiền thưởng sẽ được khấu trừ từ số dư.
 • Bất kỳ tài khoản nào đang có dấu hiệu lạm dụng tiền thưởng sẽ được chấm dứt ngay lập tức; tất cả tiền thắng cược sẽ bị vô hiệu lực; tất cả các khoản tiền gửi sẽ bị hủy bỏ;
 • Tiền thưởng Giới Thiệu Bạn Bè không thể kết hợp với bất kỳ tiền thưởng khác; Mức doanh thu cược chỉ liên quan đến thưởng Giới Thiệu Bạn Bè và không được kết hợp hoặc bao gồm với những tiền thưởng khác;
 • Đánh Bạc Trực Tuyến luôn giữ quyền được sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện / hoặc ngưng Chương trình Giới Thiệu Bạn Bè vào bất cứ lúc nào, theo quyết định duy nhất của Ban Giám Đốc Chúng Tôi.
 • Tiền thưởng chỉ áp dụng đối với tất cả trò chơi tại sảnh B2B GAMING