TIỀN THƯỞNG SINH NHẬT


  • Tiền thưởng sinh nhật dành cho bạn sẽ là USD 30
  • Làm thế nào để Nhận Thưởng sinh nhật?
    Bạn cần phải gửi cho chúng tôi hình ảnh chụp từ hai mặt chứng minh nhân dân của bạn.
  • Tiền Thưởng sinh nhật chỉ dành cho thành viên Lucky2u

    Đây là tiền thưởng- Với mục đích đặt cược, và chỉ có số tiền thắng từ tiền thưởng (không tính tiền thưởng) mới có thể được rút ra.
  • Tại thời điểm rút ra, số tiền thưởng sẽ được khấu trừ vào số dư của bạn.